ביטוח נאמנות וביטוח פשיעה ומעילה

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי באירועי מעילות הנגרמות על ידי עובדים וצדדים שלישיים אשר נחשפות בארגונים. מעילות אלו גורמות נזקים כבדים לחברות והסיכון מפניהן גדל ככל שהארגון גדול יותר ופועל בפרישה גיאוגרפית רחבה יותר.

לכיסוי אירועים בתחום זה קיימים שני סוגי ביטוחים עיקריים:

ביטוח נאמנות-

מכסה נזק כספי ישיר העשוי להיגרם למבוטח כתוצאה מפעולת הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה, שנעשו על ידי עובד המבוטח, במהלך עבודתו ושנעשו מתוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ו/או להשיג לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה. מעילה יכול ותתבצע לאורך שנים כמספר רב של “אירועים קטנים” הגורמים במצטבר לנזק גדול לארגון.

ביטוח פשיעה ומעילה –

ביטוח פשיעה ומעילה מכסה בנוסף לכיסוי של ביטוח נאמנות (כאמור לעיל), גם נזק כספי ישיר שייגרם על ידי צד שלישי.

 

הפוליסה נרכשת ומשתנה בהתאם לצרכים של העסק ושל המעביד, כאשר נקבע סכום גבול האחריות של חברת הביטוח כלפי המבוטח. כמו כן, ניתן להרחיב את הביטוח לתחומי פשיעה ומעילה נוספים ומגוונים, בהתאם לסיכונים אליהם חשופה החברה.

לרוב הפוליסה נאמדת לפי כמות העובדים ו/או שכר העבודה השנתי, אך יש מקרים בהם המעביד מצדו יכול לכלול בפוליסה עובדים נקובים בשם ובתפקידים מוגדרים אשר רמת הרגישות שלהם בארגון מחייבת לכלול אותם בפוליסה, ובכל להוזיל בפרמיה.

 

 

ביטוח נאמנות בטולי אביטל סוכנות לביטוח-

בטולי אביטל סוכנות לביטוח מבינים את הרגישות העליונה בנושא נאמנות עובדים ואת הקשיים הרבים הנחווים במקרה של מעילות או נזקים בזדון. כלקוח של הסוכנות אנו נדאג ללוות בכל ההליך המורכב, תוך מתן שירות אדיב ומקצועי.

לקבלת הצעה מלאו פרטיכם

Algohex Facebook Icon
לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן