ביטוח פנסיוני

דווקא בעלי עסקים שלוקחים בכובד ראש את אחריותכם לביטחון לקוחותיהם, צריכים לזכור כי אחריותם על עובדיהם לא פחותה ואף יכולה לגרור אותם לחשיפה ואף לתביעות גדולות. על מנת לכסות את חבותו, בעל העסק צריך לערוך ביטוח חבות מעבידים בפוליסת העסק וכן לערוך ביטוח פנסיוני ע"ש המבוטח תחת המעסיק.

קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים של עובדים כוללים בתוכם ביטוח אובדן כושר עבודה/ פנסיית נכות. מדובר ברכיב ביטוחי שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי (מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח הפנסיוני מועבר סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך למקרה של אובדן כושר העבודה).

 

חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

פנסיית נכות היא קצבה חודשית המשולמת לעמית אשר לפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 יום רצופים.

גובה הקצבה נקבע על פי אחוז הנכות, גיל העמית, שיעור הפרשותיו לקרן, שכרו של העמית והמסלול שבו בחר להשקיע את הכספים המופרשים לקרן הפנסיה.

גובה הקצבה המקסימלי הוא 75% משכרו של העמית (השכר שעבורו שולמו ההפרשות לקרן הפנסיה). גובה קצבת הנכות אינו מושפע מהוותק של העמית בקרן הפנסיה, אולם במקרה שהסיבה לנכות היא מחלה קיימת, העמית יהיה זכאי לקצבה רק אם צבר וותק של חמש שנים לפחות כעמית בקרן לפני שנגרמה לו הנכות.

קרן פנסיה, פיצויי פיטורים  צו ההרחבה לביטוח הפנסיוני, מציין כי החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק -6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.

·         העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).

·         העובד זכאי לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.

·         הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מבניהם.

·         עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני (גם לא על תשלומים בדיעבד שלא שולמו) ואינו יכול למנוע את ניכוי החלק שלו בהפרשות מתוך השכר.

·         תשלום המעסיק לקרן פנסיה מקיפה בשיעור 6% משכר עבודה חודשי, יבוא במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בשיעור 72%, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. 

 

 

אנו בטולי אביטל סוכנות לביטוח (2005) בע"מ ממליצים בחום לכל בעלי העסקים לוודא כי הם
מפרישים כחוק וכי הכספים מועברים באופן תקין לחברות הביטוח.

לקבלת הצעה מלאו פרטיכם

Algohex Facebook Icon
לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן