ביטוח שותפים ואנשי מפתח

בביטוח שותפים מבטחים את חיי השותפים. גובה סכום הביטוח אמור לשקף את שווי חלקם בשותפות, כך שבמקרה בו נפטר אחד מהם ישולם חלקו, כסכום ביטוח, לבני משפחתו, והשותפות תמשיך להתקיים מבלי שייווצר מצב בו יאלצו השותפים הנותרים בחיים לשלם את חלקו בשותפות או לקבל את יורשי הנפטר כשותפים לניהול העסק, החברה או השותפות.

נושא זה צריך להיות מוסדר כחלק מהסכם בין השותפים.

כדי לממש את הפתרון הרצוי יש צורך בקביעת הוראות מיוחדות בהסכם השותפות שיבטיחו את זכויות היורשים ואת העברת חלקו של השותף שנפטר לשותפים הנותרים ללא תקלות ושיבושים בעסק. הדרך לפתרון זה היא ביצירת קרן שתעמוד בעת הצורך למטרת העברת חלקו של הנפטר לשותפים הנותרים. קרן כזו שתהיה מובטחת בכל עת שתידרש (כלומר במות השותף), ניתן ליצור רק במסגרת פוליסה לביטוח חייו של כל שותף.

הסכום שישולם על ידי חברת הביטוח יהווה (בדרך כלל) חלק נכבד מהתמורה עבור חלקו של הנפטר בשותפות, יהיה זמין במועד הרצוי, ימנע את הצורך בהלוואות ויבטיח לשותפים הנותרים שהם אינם צריכים לצרף שותף חדש.

 

מה חשוב לוודא?

  1. יש לערוך הסכם שותפים (מומלץ להסתייע בעו"ד הבקיא בתחום) אשר יכלול את כל התרחישים הנובעים ממקרי מוות, נכות ופרישה של השותפים.
  2. יש לערוך פוליסות ביטוח פרטיות כאשר המבוטח הינו השותף ובני משפחתו הם המוטבים. חשוב לזכור כי במקרה והמוטבים אינם בני המשפחה – סכום הביטוח יחוייב במס.
  3. מומלץ להסדיר את תשלום הפרמיות מחשבון השותפות או החברה וזאת לצורך פיקוח בלבד, שהרי הפוליסות הן פוליסות פרט והפרמיה אינה נחשבת כהוצאה מוכרת.
  4. יש לעדכן את סכומי הביטוח מעת לעת על פי שווי חלקו של השותף בעסק.

 

ביטוח אנשי מפתח

אדם שעבודתו חיונית והכרחית ומהווה ציר מרכזי המפעיל אנשים רבים נוספים בארגון

עובד בכיר, שכיר, בעל כישורים מיוחדים (ידע ספציפי בתחומי הפעילות של החברה).

אדם עם קשרים מסחריים אישיים שמהווים בסיס כלכלי לעסק.

אדם המזוהה לאורך שנים עם החברה, שעצם נוכחותו מעצימה את המוניטין של החברה.

אדם שעצם נוכחותו בחברה – דמותו החברתית והמקצועית – משקפים את יסודות החברה.

ביטוח אנשי מפתח בא להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).כספי הפוליסה מהווים את הפיצוי הכספי, בגין הפסדים כספיים הנובעים מהפסקת עבודה פתאומית. הפיצוי הכספי מיועד גם לכיסוי העלויות הכספיות הנגרמות בשל הצורך בהכשרת אדם אחר בתפקיד.

 

מטרת הביטוח ליצור לחברה מקור כספי כדי לצמצם את הנזקים בגין אירוע בו איש המפתח מפסיק לתפקד. (הנזקים העלולים להיגרם לחברה – למשל הם – פגיעה בפיתוח מוצרים, אובדן ידע ייחודי, אובדן שווקים, אובדן מקורות אשראי, פגיעה בייצור).

בחברות בהן שותפים משקיעים רבים, ביטוח זה הוא חלק מניהול סיכונים מתוכנן ומהווה מקור הגנה על כספי המשקיעים.

שלושה כללים מרכזיים בביטוח אנשי מפתח:

  1. המבוטח הוא איש מפתח בחברה עפ"י הפרמטרים שצוינו לעיל.
  2. סכום הביטוח מבטא את גובה הנזק העתידי שעלול להיגרם לחברה.
  3. החברה המבטחת היא החברה בה עובד איש המפתח, היא בעלת הפוליסה והיא המוטב. נדרשת הסכמת איש המפתח לביטוח זה.

 

אנו בטולי אביטל סוכנות לביטוח, מבינים את הרגישות בנושא ונשמח לעמוד לשירותכם ולסייע לכם בתכנון ורכישת ביטוח שותפים ואנשי מפתח. כלקוח של הסוכנות אנו נדאג ללוות בכל ההליך המורכב, להכווין איך ובאיזה סכום לבטח, לסייע בעריכת הפרוטוקול וכן גם לבחון את אפשרויות המיסוי הטובות ביותר. כל זאת תוך מתן שירות אדיב ומקצועי.

 

לקבלת הצעה מלאו פרטיכם

Algohex Facebook Icon
לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן