האם אתה בעל עסק אחראי ? חשוב שתקרא

ביטוח חבות מעבידים הינו אחד מפרקי  הביטוח החשובים ביותר שבעל עסק אשר מעסיק עובדים חייב לבצע.

ביטוח חבות מעבידים מכסה את אחריותו של המעביד כלפי עובדיו, בגין פגיעה גופנית או מוות שייגרמו למי מהם כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם בשירות המבוטח וזאת מעבר לתשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי.

הפוליסה מכסה גם מקרה שאירע בבית העסק וגם מחוצה לו – בדרכו הישירה של העובד מביתו לבית העסק ובחזרה לביתו, או בשליחות המעסיק לצורך ביצוע עבודת חוץ.

יש לשים לב כי החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד. הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, אף אם נגרמו במהלך עבודתו בעסקו של המבוטח.
הפוליסה מכסה בנוסף גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש העובד שנפגע כנגד המעביד.

לדוגמא, מכונאי במוסך מחליק כתוצאה מרצפה שמנונית. כתוצאה מההחלקה, נופל ושובר את ידו.

המכונאי הינו עובד בעסק.

הרצפה השמנונית תיחשב לרשלנות מצד המעסיק .

השבר ביד הינו נזק גוף.

במקרה כזה, התקיימו כל התנאים להכרה בנפגע בביטוח חבות מעבידים.

בשלב זה חלקכם יטענו " אבל בדיוק לשם כך קיים הביטוח הלאומי …"

נכון. חלקית.

הפיצויים המשולמים לעובד במסגרת המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע הינם מוגבלים ושיעורם קצוב.

פוליסת חבות מעבידים משמשת כמוצר משלים לפיצויי הביטוח הלאומי, והיא תיתן מענה ראוי לחשיפה העודפת.

לדוגמא: אותו מכונאי ששבר את היד, זכאי לפיצויים בשיעור 300,000 ₪, אך הביטוח הלאומי מוגבל להעניק פיצוי בשווי 100,000 ₪.

 יתרת הסכום תשולם באמצעות פוליסת חבות המעבידים.

אציין כי סכומי התביעות יכולים להגיע במקרים מסוימים למיליוני שקלים.

גבולות האחריות הסטנדרטיים שחברות הביטוח מעניקות בביטוח חבות מעבידים הינן בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.

והפרמיה עבור הביטוח מתבססת על מהות העיסוק ונשענת על בסיס שכר עבודה שנתי ו/או מספר עובדים . כשאר העלות הינה בין עשרות שקלים בשנה לעובד משרד (צווארון לבן) לבין מאות שקלים בשנה לעובד צווארון כחול- תלוי במהות העיסוק. ככל שהעיסוק מסוכן יותר הפרמיה השנתית תהיה גבוהה יותר. אך סה"כ מדובר בסכום קטן לעומת החשיפה שיכולה להיות למעסיק.

מעסיקים רבים יטענו (ובצדק) שהם אחראים מספיק ולא גורמים רשלנות שתפגע בעובדים, ויש כאלה אף שיטענו כי אין כל סיכון בתחום העסקתם ואם עד עכשיו לא קיבלו תביעה גם לא תהיה להם בעתיד.

אך מה קורה אם בכל זאת יש מקרה תאונתי, וגם אם אין צדק בדבר, במקרה שהעובד מגיש תביעה לבית משפט כנגד המעסיק ,

ההוצאה הראשונה שתושת על המעסיק היא הוצאות ההגנה המשפטית.

לעיתים הוצאה זו יכולה יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים ואף להיות גבוהה יותר מסכום הנזק הנתבע.

חשוב לציין כי ביטוח חבות מעבידים כולל גם החזר בגין הוצאות משפט סבירות אף מעבר לגבולות האחריות בפוליסה.

אגב, גם במקרים של תאונות עבודה שלכאורה אירעו באשמת העובד, קבע בית המשפט כי למעסיק הייתה "תרומה" כתוצאה מהתרשלות בקביעת נהלי עבודה מתאימים, פיקוח ראוי ואף בגיוס עובד לתפקיד שאינו מתאים עבורו.

עובדים רבים נוטים להימנע מתביעה בעת העסקתם, על מנת לא לפגוע בהכנסה שלהם, מגישים את התביעה רק לאחר סיום העסקה.

במקרה זה חשוב להבין כי תביעה לחבות מעבידים מוגדרת כתביעה על בסיס אירוע. המשמעות היא שניתן  להגיש תביעה לפוליסה גם לאחר תום תקופת הביטוח, ובלבד שבמועד האירוע, היתה פוליסה בתוקף.

מי נחשב לעובד ומי לא ?

לעיתים יחסי עובד מעביד אינם ברורים. ישנם חוקים מאוד ברורים בנושא ובמקרה של ספק מומלץ לבדוק זאת מול גורם מומחה בתחום. ישנם מקרים לדוגמא כי עובד שמקבל שכר מהמעסיק אך מוגדר כעובד כח אדם לאו דווקא ייחשב כעובד, אך קבלן משנה שמספק חשבוניות יכול להיחשב עובד במקרים מסוימים.

לסיכום, ביטוח חבות מעבידים מהווה רובד שני בנוסף לביטוח הלאומי, ומעניק למעסיק שקט נפשי מפני תביעות נזקי גוף שחלילה ייגרמו לעובדיו.  אל תאמרו "לי זה לא יקרה". היערכו מראש ושמרו על יציבות העסק.

אנו בסוכנות טולי אביטל מבינים את הצורך של בעלי עסקים להימנע ככל האפשר מתביעה משפטית, ולכן מקיפים את מבוטחנו במטריית הגנה ביטוחית.

לקבלת הצעה מלאו פרטיכם

Algohex Facebook Icon
לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן