חוזר צירוף עדכני עדכון מרץ 2021

מבוטח יקר,

לתשומת לבך, בהתאם להוראות חוזר צירוף עדכני מרץ 2021, להלן הנחיות לביצוע :

 1. התאמת הביטוח לצרכי המועמד לביטוח – הננו נדרשים לברר את צרכי הביטוח שהינך מבקש לרכוש.
  על כן, נערכה עמך שיחת בירור צרכים.
  ככל שהביטוח המוצע אינו תואם את צרכייך, נודה לפנייתך בהקדם.
 2. לצורך ביצוע התאמת ביטוח , עלינו להתייחס לביטוחים הרלוונטיים הקיימים ברשותך.
  אנו ממליצים על בדיקה בהר הביטוח.
  בדיקה כזו, מתאפשרת עם קבלת צילום ת.ז של המועמד לביטוח וחתימה על טופס הסכמה לבירור , ובמהלכה נאתר את הביטוחים המופיעים על שמך.
  חשוב – הבדיקה ניתנת ללא עלות, ותוצאותיה מתקבלות בו במקום.
 3. אנו לא נחזיק במידע ולא נעשה בו שימוש לאחר בירור הצרכים.
 4. לקראת כריתת חוזה הביטוח, באחריות סוכן הביטוח לשאול שאלות ברורות, לא מכשילות, מותאמות לביטוח המוצע ומתאימות למאפייני המועמד לביטוח, ובכלל זה גילו ושפתו.
 5. אנו מתחייבים לפעול בהוגנות, ולהקפיד על העברת מידע מהימן למועמד לביטוח.
 6. הפקת פוליסה תתבצע לאחר קבלת אישור מהמבוטח בלבד.
 7. עם הפקת הפוליסה, נעביר לידי המבוטח, את פוליסת הביטוח , התנאים הכלליים לפוליסה, וכן פירוט התשלום התקופתי (הפרמיה).
 8. כמו כן , בהתאם לחוזר הצירוף, להלן פרטי החברה שבגינה מתקבלים למעלה מ40% מהכנסות המשרד בענפי החיים ו/או האלמנטרי- הפניקס חברה לביטוח.
Algohex Facebook Icon
לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן