פנסיית חובה לעצמאיים: המדריך המלא

פנסיה חובה לעצמאים נקבעה במסגרת 'חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 – 2018'. החוק, שנכנס לתוקפו ב- 01.01.2017, קובע חובה על עצמאים להפקיד לפנסיה.

בשנת 2019 החלו עצמאים רבים לקבל הודעות מרשות הגביה והאכיפה על כך שאינם עומדים בדרישות החוק וכי לא ביצעו את ההפקדה הפנסיונית הנדרשת מהם בשנת 2017. הודעות אלו הציפו סוגיות רבות בנושא ולקוחות עצמאים רבים החלו לפנות לסוכני הביטוח.

חובת הפקדה לפנסיית חובה לעצמאים, הפקדת השלמה בגין שנת מס והקנס

  1. החובה החוקית היא החל משנת 2017, בשנת2017 אין קנסות על אי הפקדה.
  2. החל משנת 2018 אמורה רשות האכיפה לאכוף את תשלום הקנסות/ביצוע הפקדת השלמה. בניגוד לשמועות, נכון למצב החוקתי כיום הקנסות בגין אי הפקדה בשנת 2018 בתוקף, והקנס עומד על כ 500 ₪ .
  3. האפשרות לבצע הפקדת השלמה לחובה החוקית היא תחליף לקנס. אפשר לבצע הפקדת השלמה אך ורק תוך 90 יום ממועד שליחת הודעת הקנס על ידי רשות האכיפה. עם שליחת אסמכתה של ביצוע הפקדת השלמה ברשות האכיפה יבטלו את הודעת הקנס לנישום וישלחו אישור בכתב.
  4. הפקדת השלמה תרשם בגין שנת המס בה הופקדה, אישור מס יופק בגין שנת המס שבה הופקד בפועל הכסף. הפקדת השלמה תשמש בפועל את הנישום העצמאי בגין שתי שנות מס. גם בגין שנת המס בגינה ביצע את ההפקדה וגם בגין שנת המס בה הופקד הכסף בפועל. השקפת רשות המיסים, כפי שהוצגה, היא כי נישום שיתחיל להפקיד בתשלום השלמה, כנראה יסדיר המשך תשלומים שוטף ויקיים את מטרת החוק האמתית לביצוע חיסכון פנסיוני לעצמו. לדוגמא: עצמאי לא מימש חובתו להפקדה בגין 2018, בשנת 2019 הגיש דו"ח שנתי, בשנת 2020 יקבל הודעת קנס עם ברירת ביצוע הפקדת השלמה בגין חובתו ב- 2018. אם הלקוח יפקיד בהתאם להודעה ב- 2020 (תוך 90 יום משליחת הקנס) הוא יוכל לשלוח אותה לביטול הקנס בגין 2018 ובמקביל יקבל אישור מס לשנת 2020 בגין ההפקדה, אותו יוכל לצרף לדו"ח השנתי לצורך מימוש חובתו בגין שנת 2020.
  5. אם שולם הקנס (נניח בגין 2018), אזי לא קיימת לעצמאי חובת הפקדה בגין אותה שנה (2018). חשוב להבהיר שאין גם אפשרות להפקיד לפנסיה רטרו בגין שנות מס קודמות.
  6. הקנס לאי תשלום בגין שנת מס הוא חד פעמי ואם לא ישולם תוך 90 יום תחול עליו הצמדה כקבוע בחוק. אין כפל קנס והקנס הוא לא חודשי.

כמה על עצמאי להפריש לחיסכון הפנסיוני?

חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשניים:

חלק ראשון – עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה של 4.45% לפנסיה.

חלק שני – מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק יחויב בהפרשה של 12.55% לפנסיה.

ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים​​ ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה – חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה.

ובמספרים, כמה עליי להפקיד?

הכנסה

עד מחצית 

השכר הממוצע

4.45%

מעל מחצית 

השכר הממוצע

12.55%

סה"כ
הפקדות
לפנסיה

5,000

229

17

246 

7,500

229

297

525 ₪

10,000

229

610

839 

​​ * הערה – השכר הממוצע במשק לפי הביטוח הלאומי. נכון לתאריך ה-1.1.2020 עומד על 10,273 ש"ח.

האם כדאי להפריש מעבר לחובת ההפרשה בחוק?

סכומי החובה שיש להפקיד בתור עצמאי לקרן הפנסיה הינם נמוכים באופן משמעותי מהסכומים שמפקידים לשכירים. באם לדוגמא עצמאי שמרוויח 10,000 ₪ מחויב להפקיד 839 ₪ בחודש, ניתן להשוות את ההפקדה לקופה הפנסיונית לשכיר שמרוויח שכר ברוטו של כ 4,000 ₪ בחודש. לכן לדעתנו חשוב להגדיל את ההפרשה מעבר למה שהחוק מחייב.

בנוסף, כספי הפנסיה מהווים את מקור ההכנסה העיקרי לאחר הפרישה. החיסכון לפנסיה מיועד לטווח ארוך ומזכה בהטבות מס. כדי לפשט את ההחלטה האם להפריש מעבר לחובה המוטלת בחוק, כדאי לשאול את השאלה – איזו קצבה הייתי רוצה שתהיה  לי כשאפרוש לפנסיה?

אם ברצונכם לשמור על רמת חיים דומה לאחר הפרישה לגמלאות, מומלץ לחסוך יותר מהמינימום שהחוק דורש, לפחות עד התקרה לקבלת הטבות מס, העומדת כאמור על 16.5% מההכנסה עד תקרת הכנסה שנתית של 211,200 ₪ בשנת 2019.

מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שמותר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2020

ראינו שחובת ההפקדה ב- 2019 היא בין 229 ל-873 ₪ לחודש, אך עצמאי רשאי להפקיד לקרן פנסיה סכום העומד על 20.5% מתוך פעמיים המשכורת השנתית הממוצעת. ב- 2019 סכומי המקסימום להפקדה הם: 10,273 כפול 2 = 20,546 ₪ (246,552 ש"ח לשנה), ש- 20.5% מתוכם הם 4,212 ₪ המותרים להפקדה מידי חודש, וסה"כ 50,543 ₪ לשנה.

דוגמא 1: המשכורת השנתית היא 117,300 ₪ – מותר להפקיד 20.5% ממנה שהם 24,047 ₪ לכל השנה.

דוגמא 2: אתם מרוויחים משכורת שנתית של 270,000 ₪ – אפשר להפקיד 20.5% מ- 246,552 ₪ (שזו כאמור התקרה השנתית) שהם 50,543 ₪ הפקדה שנתית.

התוצאות של הפקדה מעבר לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה

אם תפקידו מעבר לתקרת ההפקדה השנתית, יש לך שתי השלכות:

  • לא תקבלו הטבת מס על ההפקדה העודפת שמעבר לתקרה להטבת המס. אתם יכולים לשקול ולבדוק אפיקי השקעה וחיסכון אחרים שיכולים לתגמל אתכם יותר.
  • הכספים העודפים יועברו אוטומטית לקרן פנסיה כללית משלימה באותה חברה או גוף בה מתנהלת קרן הפנסיה לעצמאים שלכם. אם אתם רוצים לבחור שההפקדה העודפת תועבר לחיסכון פנסיוני אחר (כמו קופת גמל או קרן פנסיה משלימה המנוהלת על ידי גוף אחר)– עליכם להגדיר זאת מראש.

מתי צריך להתחיל להפריש לפנסיה?

החל מינואר 2017, כל עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל פרישה מוקדמת ​חייב להפריש לקצבת הפנסיה. ככל שתקדימו לחסוך, הכספים יוכלו לצבור יותר תשואה. סכום הכסף שתפרישו בשנים הראשונות לחיסכון יניב את החלק המהותי ביותר בחיסכון לקראת גיל פרישה.

למשל, 100,000 שקלים בגיל 25 יהיו שווים יותר מ- 300,000 ₪ בפרישה. אולם 100,000 שקלים בגיל 45 יהיו שווים פחות מ- 200,000 ₪ בגיל הפרישה ו- 100,000 ₪  בגיל 60 יהיה שווים כמעט לערכם המקורי בגיל הפרישה.

האם ההפקדה לפנסיה כוללת כיסוי ביטוחי?

תלוי במוצר שתבחרו לחיסכון  הפנסיוני שלכם –  קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. במסגרת החיסכון הפנסיוני ובהתאם למוצר שבחרתם תוכלו לרכוש גם כיסוי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה​ או פטירה. רכישת כיסוי ביטוי תאפשר לתא המשפחתי לשמור על אותה רמת חיים גם במצבים מצערים, שאנו מאחלים שלא תגיעו אליהם.

שינויים בדמי הביטוח הלאומי לעצמאים

כתוצאה מהחוק החדש, גם דמי הביטוח הלאומי​ משתנים. עצמאי שמרוויח עד גובה הכנסה של 60% מהשכר הממוצע במשק, שהם 6,164 ₪ (נכון לחודש ינואר 2020) יזכה להטבה בתשלום הביטוח לאומי וישלם 2.87% במקום 6.72%.

כך שלמעשה הסכום שתיאלצו להפריש לפנסיה יקוזז עם הירידה בתשלום דמי הביטוח הלאומי.

עצמאי שמרוויח מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק ישלם 12.83% במקום  11.23% לדמי הביטוח הלאומי, על חלק ההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע במשק.

האם יש הטבות נוספות לעצמאים?

 לא קל לחסוך לפנסיה, לכן המדינה מספקת סיוע והטבות מס לעצמאים לפי גובה ההכנסה. בנוסף תקבלו החזר מס על כל  הפקדה לפנסיה והרווחים שתצברו במהלך החיסכון יהיו גם הם פטורים ממס, כפוף להוראות החוק.​

האם עצמאי שמועסק גם כשכיר צריך להפריש לפנסיה?

בתור שכיר, המעסיק מחויב להפריש לחיסכון הפנסיוני של המועסקים אצלו. אם הפרשה זו מגיעה לתקרת ההפקדה המינימלית, אזי אין חובה להפריש בתור עצמאי. אם הפקדת המעסיק אינה מגיעה לתקרת ההפקדה המינימאלית, יש להשלים את ההפרשה בתור עצמאי עד לתקרה המינימלית לפחות.

לקבלת הצעה מלאו פרטיכם

Algohex Facebook Icon
לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן