פנסיית חובה וקרן השתלמות - לעצמאים

בהתאם לחוק ההסדרים* הכולל מספר תיקוני חקיקה בנושא פנסיית חובה לעצמאים, החל מינואר 2017 עצמאי מחויב להפקיד כספים לטובת חיסכון באמצעות אחד ממכשירי החיסכון לפי בחירתו: קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון או פוליסת ביטוח תגמולים לעצמאיים ("ביטוח מנהלים").

על מי חלה חובת ההפקדה? יתרונות
כל אוכלוסיית העצמאים למעט:החיסכון הפנסיוני ישמש לקבלת קצבה החל מגיל הפרישה.
עצמאי שטרם הגיע לגיל 21.החיסכון משמש כתחליף לדמי האבטלה, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק ההסדרים.
עצמאי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (החל מגיל 60)הטבות מס במקרה של הפקדה עד לשיעור של 16.5% מההכנסה לקופת גמל לקצבה בכפוף להוראות הדין.
מי שנרשם לראשונה כעוסק לפני פחות מחצי שנה.הפקדה בקופת גמל לקצבה מזכה בהטבות מס גם אם לא חלה על העצמאי חובת ההפקדה לפי חוק.
עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילתו של החוק.ניתן להפקיד יותר מהקבוע בחוק על מנת למקסם את הטבות המס הגלומות בהפקדה לחיסכון פנסיוני**.

מהם הסכומים המינימאליים שעצמאי נדרש להפקיד?

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח***סכום מינימאלי להפקדה
0 – 5,136 ₪ 4.45% מההכנסה
5,137 – 10,273 ₪ על חלק השכר של עד 5,137 ₪ – 228.5 ₪
על חלק השכר שבין 5,137 ₪ ל- 10,273 ₪ – 12.55% X חלק זה
10,273 ₪ ומעלה873.2 ₪
  • החוק מתיר לבצע את ההפקדה בסמוך לתום שנת המס, אך על מנת לשמור על כיסויים ביטוחים ככל שישנם, יש להפקיד מדי חודש.
  • במצב של אבטלה – ניתן למשוך סכום השווה לסכום הנמוך מבין שני אלה: שליש מכל תשלום שהפקיד העצמאי  לקופת גמל לקצבה או מספר שנות החיסכון X  12,380 ₪ , בכפוף להוראות הדין.
  • עצמאי שהפקיד לקופת גמל לקצבה לפני החוק צריך לבדוק כי סכומי ההפקדה אינם נמוכים מהסכומים המינימאליים הקבועים בחוק.
  • לתשומת לבך- בהתאם להוראות הדין, החל מדצמבר 2019 יוטל קנס בסך של 500 ₪ על עצמאי אשר לא הפקיד לקופת גמל לקצבה את הסכומים כנדרש בחוק בגין שנת המס 2018. הקנסות יוטלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות של רשות האכיפה והגבייה.

 

הפקדה בקרן השתלמות מכילה הטבה משמעותית ממס הכנסה, שכמוה אין באף תוכנית חיסכון אחרת.

לא רק שכירים בהיי- טק או בתפקידים בכירים אחרים יכולים ליהנות מקרן השתלמות.
קרן השתלמות היא מוצר פיננסי מצוין העומד גם לרשותם של העצמאים.

 

לאיזה הטבות זכאי העצמאי?

לצורך קבלת הטבת מס מקסימלית בקרן השתלמות, מומלץ להפקיד כ- 7% מהכנסתך השנתית ועד לתקרת ההכנסה השנתית הקובעת (264,000 ₪, נכון לשנת 2019)*.

סכום ההפקדה המרבי עליו ניתן לקבל הטבת מס, עומד השנה על 11,880 ₪, שהם 4.5% מההכנסה השנתית. הפטור ממס רווחי הון הוא עד תקרה של 18,480 ₪ לשנה **.

 

המשמעות היא רווח מידי בסכום של 4,158 ₪. 


עצמאי

הפקדה שנתית הפטורה ממס רווחי הון
18,480 ₪

4.5% מהכנסה השנתית מוכרים (תקרת הכנסה 264,000 ₪ )

11,880 ש"ח

שיעור הרווח מניצול הטבת המס

11,880 ₪ X 35% = 4,158 ₪

הרווח הוא 4,158 ₪ **

לקבלת הצעה מלאו פרטיכם

Algohex Facebook Icon
לוגו של וואטסאפ לנציג בוואטסאפ
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן